English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Осма работилница на RASR

20 – 22 мај 2015, Сплит, Република Хрватска

Осмата работилница за поддршка на намалувањето на резервите на оружје во Југоисточна Европа (RASR) се одржа во Сплит, Хрватска, на 20 – 22 мај 2015 година.