English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Петта работилница на RASR

23-25 април 2012, Драч, Албанија

Петтата работилница за поддршка на намалувањето на резервите на оружје во Југоисточна Европа (Regional Approach to Stockpile Reduction - RASR) се одржа во Дуреш, Албанија на 23-25 април, 2012 година, во хотел Адриатик.