English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Седма работилница на RASR

12 – 15 мај 2014, Софија, Бугарија

Седмата работилница за поддршка на намалувањето на резервите на оружје во Југоисточна Европа (RASR) се одржа во Софија, Бугарија, на 12 – 15 мај 2014 година.