English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

7. RASR radionica

12–15. maj 2014, Sofija, Bugarska

Sedma radionica podrške Regionalnom pristupu smanjenju rezervi naoružanja u jugoistočnoj Evropi (Regional Approach to Stockpile Reduction – RASR) održana je u Sofiji u Bugarskoj 12–15. maja 2014.