English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Четврта работилница на RASR

23-25 мај 2011, Љубљана, Словенија

Четвртата работилница за поддршка на намалувањето на резервите на оружје во Југоисточна Европа (RASR) се одржа во Љубљана, Словенија на 23-25, мај 2011 година, во „M-Хотелот“.