English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Шеста работилница на RASR

3-5 април 2013, Блед, Словенија

Шестата работилница за поддршка на намалувањето на резервите со оружје во југоисточна Европа (RASR) ќе се одржи во Блед, Словенија во периодот од 3-5 април, 2013 година, во Парк Хотел.