English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

5. RASR radionica

23–25. aprila 2012. godine, u Draču u Albaniji

Peta radionica podrške Regionalnom pristupu smanjenju rezervi naoružanja u jugoistočnoj Evropi (RASR) održana je u Draču u Albaniji 23–25. aprila 2012. u hotelu „Adriatik“.