English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

9. RASR radionica

3–4. oktobra u Podgorici u Crnoj Gori

Deveta radionica Regionalnog pristupa smanjenju rezervi naoružanja u jugoistočnoj Evropi (Regional Approach to Stockpile Reduction – RASR) o konvencionalnom naoružanju i municiji biće održana 3–4. oktobra u Podgorici u Crnoj Gori.
RASR radionice predstavljaju priliku da zvaničnici ministarstava odbrane i generalštaba razmenjuju najbolje postupke, grade odnose i steknu znanja o tehničkoj i finansijskoj pomoći koja je dostupna za upravljanje rezervama naoružanja u regionu.
Predstojeću radionicu finansira Evropska unija na osnovu odluke Saveta 2016/2356/CFSP a radionica će se fokusirati na teme koje se odnose na napredak, izazove i prioritete u uništavanju viška municije i upravljanju rezervama naoružanja, uključujući usklađivanje bezbednosnih i sigurnosnih zahteva za skladištenje municije.
Zvanice uključuju predstavnike ministarstava odbrane iz regiona, kao i predstavnike donatorskih država i međunarodnih organizacija koje deluju u ovoj oblasti.
Radionice organizovane u okviru ove regionalne inicijative predstavljaju još jedan napor u jačanju nacionalnih kapaciteta za rešavanje pretnji od viška, nestabilnih, loše osiguranih ili na drugi način rizičnih rezervi konvencionalnog naoružanja i municije kroz regionalnu saradnju i razmenu stručnosti u jugoistočnoj Evropi.