English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

8. RASR radionica

20–22. maja 2015, Split, Republika Hrvatska

Osma radionica podrške Regionalnom pristupu smanjenju rezervi naoružanja u jugoistočnoj Evropi (Regional Approach to Stockpile Reduction – RASR) održana je u Splitu u Hrvatskoj 20–22. maja 2015.