English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

2. RASR radionica

3–5. novembra 2009. godine, u Budvi u Crnoj Gori

Tema ove radionice je bio nastavak razvoja dugoročnog i koordiniranog regionalnog pristupa pretnjama koje predstavljaju opasnostima u vidu suvišnihe, neispravnihe, nedovoljno bezbednihe ili na drugi način rizičnih zaliha konvencionalnog naoružanja i municije koje drže narodne vlade u jugoistočnoj Evropi. U Budvi je pažljivo razmatrano pet problematičnih oblasti identifikovanih tokom prethodne RASR radionice u Zagrebu u Hrvatskoj. Sva ta pitanja su detaljno razmotrena i učesnici su identifikovali praktična rešenja i naredne korake koje treba preduzeti ka regionalnom pristupu smanjenju zaliha naoružanja.