English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Regionalni pristup smanjenju zaliha naoružanja

Zastarele, suvišne i nestabilne zalihe konvencionalnog naoružanja i municije predstavljaju dvostruku opasnost – od nezakonitog širenja naoružanja i slučajnih eksplozija, što bi moglo da izazove humanitarne katastrofe i destabilizuje pojedinačne države ili cele regione.
RASR podstiče vlade koje se suočavaju sa tim problemom da razvijaju proaktivan i koordiniran regionalni pristup kako bi osigurale i uništile malokalibarsko i lako naoružanje izgradnjom lokalnih kapaciteta, razmenom primera najbolje prakse i naučenih lekcija i udruživanjem resursa radi povećavanja njihove efikasnosti. Krajnji cilj inicijative RASR je da spreči katastrofalne eksplozije i destabilizujuće preusmeravanje konvencionalnog naoružanja i municije na neželjene destinacije.
Od 2017. godine, RASR finansira Evropska unija na osnovu odluke Saveta 2016/2356/CFSP, koja je usvojena 19. decembra 2016.
„Ministri učesnici Inicijative ministara odbrane jugoistočne Evrope (SEDM) složili su se u pogledu opasnosti od nezakonitog širenja naoružanja i slučajnih eksplozija koje ugrožavaju bezbednost građana jugoistočne Evrope usled nagomilavanja zastarelog i/ili suvišnog naoružanja, municije i eksploziva, kao i od njihovog štetnog uticaja na odbrambenu gotovost. Ministri su izrazili razumevanje kada se radi negativnim uticajima dugogodišnjeg prisustva velikih količina malokalibarskog i lakog naoružanja na bezbednost regiona jugoistočne Evrope, i pokazali su volju da koordiniraju aktivnostima kontrole i smanjenja količine naoružanja malog kalibra i lakog naoružanja u regionu kako bi značajno smanjili rizike od nekontrolisanog prometa i korišćenja naoružanja. Osim toga, ministri učesnici Inicijative ministara odbrane jugoistočne Evrope (SEDM) ponovo su izrazili svoju volju da sarađuju sa i pružaju pomoć državama članicama koje to od njih traže u cilju uništenja suvišnih nacionalnih zaliha konvencionalnog naoružanja i municije, intenzivnije primene nacionalnih i međunarodnih standarda što je moguće brže i bezbednije i u skladu sa procedurama za sigurno i bezbedno uklanjanje, i u cilju obezbeđenja i upravljanja zalihama naoružanja preostalim za zakonitu nacionalnu odbranu.“
— Odlomak iz zajedničke izjave ministara Inicijative ministara odbrane jugoistočne Evrope (SEDM) na zasedanju u Tirani, Albanija, 12. oktobra 2010. godine.