English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Regionalni pristop k zmanjšanju zalog streliva

Dotrajane, presežne zaloge konvencionalnega orožja in nestabilnega streliva predstavljajo dvojno nevarnost, namreč nezakonite odtujitve, ki so posledično lahko vzrok za naključne eksplozije, kar naprej lahko povzroči humanitarne katastrofe in politično-varnostne nestabilnost v posameznih državah ali v celotni regiji.
Pobuda RASR poziva zainteresirane vlade, naj razvijejo proaktiven in usklajen regionalni pristop, ki bo prek gradnje lokalnih zmogljivosti, izmenjave izkušenj in znanj zagotovil varovanje ter uničenje osebnega in lahkega orožja (SA/LW). Glavni cilj pobude je preprečiti katastrofalne eksplozije in/ali nelegalne odtujitve konvencionalnega osebnega in lahkega orožja.
Od leta 2017 pobudo RASR financira Evropska unija na podlagi sklepa Sveta 2016/2356/CFSP, ki je bil sprejet 19. decembra 2016.
»Ministri so na ministrskem srečanju SEDM dosegli soglasje glede nevarnosti nezakonitega širjenja in naključnih eksplozij, ki lahko ogrozijo varnost prebivalcev jugovzhodne Evrope in so posledica kopičenja zalog zastarelega in/ali presežnega orožja, streliva in eksplozivov, kakor tudi glede škodljivega učinka takih zalog na obrambno pripravljenost. Ministri so se strinjali z negativnimi učinki trajnih zalog velikih količin osebnega in lahkega orožja na varnost in okolje na območju jugovzhodne Evrope ter izrazili pripravljenost za uskladitev nadzora in zmanjšanje količin osebnega in lahkega orožja,da bi tako kar najbolj zmanjšali tveganja zaradi nelegalne odtujitve in uporabe oborožitve. Poleg tega so večkrat poudarili pripravljenost za sodelovanje in nudenje pomoči državam članicam prosilkam pri uničenju presežnih zalog konvencionalnega orožja in streliva, pri spodbujanju , izvajanja nacionalnih in mednarodnih standardov, ter pri varovanju in upravljanju zalog, namenjenih zakoniti nacionalni obrambi.«
– Odlomek iz skupne izjave obrambnih ministrov z ministrskega srečanja držav jugovzhodne Evrope (SEDM), Tirana, Albanija, 12. oktober 2010.