English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina
Pobuda Regionalni pristop k zmanjšanju zalog streliva (RASR) je dolgoročen in usklajen regionalni pristop za zmanjšanje groženj zaradi presežnih, nestabilnih, slabo varovanih zalog streliva in in drugih dejavnikov, ki vplivajo na tvegane hranjenja zalog konvencionalnega orožja in streliva v jugovzhodni Evropi.
Glavni cilj pobude RASR je prispevati k regionalni varnosti z ukrepi za preprečevanje katastrofalnih eksplozij in nelegalnih odtujitev zalog konvencionalnega orožja in streliva.