English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Partnerji

   

European Union

Od leta 2017 pobudo RASR financira Evropska unija na podlagi sklepa Sveta 2016/2356/CFSP, ki je bil sprejet 19. decembra 2016.
   

Office of Weapons Removal and Abatement

Služba za odstranjevanje in omejevanje orožja Ministrstva za zunanje zadeve ZDA (PM/WRA) ustvarja lokalne, regionalne in mednarodne pogoje za zagotovitev miru, stabilnosti in blaginje z zmanjševanjem nezakonitega širjenja konvencionalnega vojaškega orožja, kot so lahko avtomatsko strelno orožje in ročni raketometi, ter z odstranjevanjem in uničevanjem drugih vrst orožja, kot so trajne zemeljske mine in opuščene zaloge streliva, ki po prenehanju oboroženega spopada ostajajo na terenu ter ogrožajo ljudi.
   

DTRA - Defense Threat Reduction Agency

DTRA je uradna Agencija Ministrstva za obrambo ZDA za podporo bojnemu delovanju (Combat Support Agency), ki je odgovorna za boj proti orožju za množično uničenje (WMD). Ukvarja se s celo vrsto groženj zaradi kemijskih, bioloških, radioloških, jedrskih in visoko učinkovitih streliv. Programi agencije DTRA obsegajo osnovne znanstvene raziskave in razvoj, nudijo operativno podporo ameriškim vojakom na frontni črti in zagotavljajo interne strokovnjake za WMD, katerih naloga je zgodnje odkrivanje in preprečevanje nevarnosti, ki bi lahko ogrozile Združene države in njihove zaveznike.
   

ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) je humanitarna, neprofitna organizacija, ki jo je marca 1998 ustanovila Vlada Republike Slovenije. Njen prvotni namen je bil nuditi pomoč Bosni in Hercegovini pri implementaciji mirovnega sporazuma ter podporo pri pokonfliktni obnovi. ITF je od samega začetka nenehno razvijal in utrjeval svoje poslanstvo ter širil svoj geografski doseg delovanja in obseg aktivnosti z namenom obravnavanja težav spreminjajočega se okolja človekove varnosti, potreb držav prejemnic in prioritet donatorske skupnosti. Poslanstvo ITF-a je izboljšanje človekove varnosti v državah, kjer so prisotne mine, eksplozivni ostanki vojne in druge nevarnosti, ki ostajajo po končanem oboroženem konfliktu. Do danes je ITF svoje delovanje razširil po vsej jugovzhodni Evropi, poleg tega pa še v srednjo Azijo, na južni Kavkaz, severno in podsaharsko Afriko, Latinsko Ameriko in širše območje Bližnjega vzhoda.
   

NSPA

Agencija za podporo zveze NATO (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) je združena agencija za logistiko in podporne storitve zveze NATO, ki združuje nekdanjo Agencijo zveze NATO za vzdrževanje in oskrbo (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA), Srednjeevropsko agencijo za upravljanje oskrbe z gorivom (Central Europe Pipeline Management Agency, CEPMA) in Agencijo zveze NATO za upravljanje zračnih prevozov (NATO Airlift Management Agency, NAMA). Agencijo NSPA financirajo izključno njeni uporabniki, posluje pa po načelu neprofitnega poslovanja brez izgube. Ima približno 1200 zaposlenih. Njen sedež je v Kneževini Luksemburg (Capellen), operativni centri pa v Luksemburgu, Franciji, Italiji in na Madžarskem. NSPA je izvršni organ Organizacije za oskrbo zveze NATO (NATO Support Organisation, NSPO), v katero je včlanjenih vseh 28 držav zveze NATO. Vse države imajo svoje predstavnike v Nadzornem odboru agencije NSPO (Agency Supervisory Board, ASB), ki usmerja in nadzoruje dejavnosti agencije NSPA. NSPA v eni organizaciji zveze NATO združuje vse aktivnosti logistike in oskrbe ter svojim deležnikom nudi integrirano mednarodno podporo. Nova agencija je bila ustanovljena na podlagi novega pristopa zveze NATO k stroškom za obrambe zadeve v času gospodarske krize. Ta pristop se imenuje Pametna obramba (Smart Defence) in Pametna podpora (Smart Support) je eden od njenih ključnih delov.
   

OSCE

OVSE je največja regionalna varnostna organizacija na svetu, saj ima 56 držav članic z geografskega območja, ki sega od Vancouvra do Vladivostoka.
 

RACVIAC

RACVIAC – Center za varnostno sodelovanje je mednarodna, neodvisna, neprofitna, regionalna in akademska organizacija, katere naloga je spodbujanje dialoga in sodelovanja na področju varnosti v jugovzhodni Evropi prek vzpostavljanja partnerskih odnosov med državami tega območja in njihovimi mednarodnimi partnerji.
   

SEESAC

Razvojni program ZDA (UNDP) in Svet za regionalno sodelovanje (RCC) sta Center jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor osebnega in lahkega orožja (SEESAC) pooblastila, da prek krepitve nacionalne in regionalne zmogljivosti za izvajanje nadzora ter omejevanja širjenja in zlorabe osebnega in lahkega orožja vsem mednarodnim in nacionalnim zainteresiranim stranem nudi dodatno podporo, s čimer prispeva k večji stabilnosti, varnosti in razvoju jugovzhodne ter južne Evrope.
   

Small Arms Survey

Small Arms Survey je neodvisen raziskovalni projekt, ki poteka na inštitutu Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevi, Švica. Je glavni mednarodni vir javnih podatkov o vseh vidikih osebnega orožja in oboroženega nasilja ter vir informacij za vlade, oblikovalce politik, raziskovalce in aktiviste. V projektu sodeluje mednarodno osebje z znanjem in izkušnjami s področja varnostnih študij, političnih ved, mednarodnega javnega reda, prava, ekonomije, razvojnih študij, razreševanja sporov in sociologije.
   

Swiss Implementation and Verification Unit