English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Партньори

   

European Union

От 2017 г. РПНЗ се финансира от Европейския съюз съгласно Решение (ОВППС) 2016/2356 на Съвета, прието на 19 декември 2016 г.
   

Office of Weapons Removal and Abatement

Службата за премахване на оръжията и намаляване на емисиите към Държавния департамент на САЩ (PM/WRA) създава местни, регионални и международни условия, благоприятни за мира, стабилността и просперитета, чрез ограничаване на незаконното разпространение на конвенционални оръжия на войната, като леки автоматични оръжия и ракетни снаряди, както и премахване и унищожаване на останалите, като противопехотни мини и изоставени запаси от боеприпаси, които остават и представляват опасности след прекратяване на въоръжен конфликт.
   

DTRA - Defense Threat Reduction Agency

DTRA е Агенцията за противодействие на оръжията за масово поразяване (ОМП) като официална бойна поддръжка на Министерство на отбраната на САЩ. Тя разглежда целия спектър от химически, биологични, радиологични, ядрени и високо бризантни взривни заплахи. Програмите на DTRA включват основни научни изследвания и разработки, оперативна поддръжка на бойците на САЩ на фронтовата линия и са вътрешен мозъчен тръст по ОМП, който има за цел да предвижда и намалява последствията от бъдещи заплахи, дълго преди те да имат шанс да навредят на Съединените щати и техните съюзници.
   

International Trust Fund

ITF за подобряване на човешката сигурност (ITF) е хуманитарна организация с нестопанска цел, създадена от правителството на Република Словения през март 1998 г., с първоначална цел да окаже помощ на Босна и Херцеговина за изпълнение на мирното споразумение и да предостави съдействие и подкрепа за възстановяване на страната след конфликта. От създаването си ITF непрекъснато развива и укрепва своята мисия, като по този начин разширява обхвата на своята дейност и географската област на нейното прилагане с цел решаване на проблемите на непрекъснато променящата се среда на човешка сигурност, нуждите на страните бенефициери и приоритетите на донорската общност. Мисията на ITF насърчава повишената човешка сигурност в държавите, засегнати от остатъците от противопехотни мини/невзривени военни боеприпаси и други последици от конфликт. Към днешна дата ITF разширява своята дейност не само в цяла Югоизточна Европа, но и в Централна Азия, Южен Кавказ, Северна Африка и държавите на юг от Сахара, Латинска Америка и широкия Близък Изток.
   

NSPA

Агенцията на НАТО за поддръжка (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) е основната логистична агенция на Алианса, която е образувана от бившата агенция на НАТО по поддръжка и снабдяване (NAMSA), агенцията по управление на централноевропейските тръбопроводи (CEPMA) и агенцията на НАТО за управление на въздушни превози (NAMA). NSPA е агенция, изцяло финансирана от потребителите, която работи на базата на нулевата печалба. В нея работят 1200 служители и седалището ѝ е във Великото херцогство Люксембург (Capellen) с оперативни центрове в Люксембург, Франция, Унгария и Италия. NSPA е изпълнителният орган на организацията на НАТО за поддръжка (NSPO), в която членуват всички 28 държави-членки на НАТО. Тези държави имат представителство в надзорния съвет (ASB) на агенцията NSPO, който управлява и контролира дейността на NSPA. NSPA обединява в една единствена организация дейностите по поддръжка на логистиката и снабдяването на НАТО, като осигурява решения за интегрирана многонационална поддръжка на своите членове. Нейното създаване става в рамките на новия подход на НАТО за изразходване на средства за отбрана във време на криза, наречен „интелигентна отбрана“, в която „интелигентната поддръжка“ представлява ключов елемент.
   

OSCE

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е най-голямата в света регионална организация за сигурност, чиито 56 участващи държави обхващат географския район от Ванкувър до Владивосток.
 

RACVIAC

ЦПИПРКВ – Центърът за сътрудничество в областта на сигурността е международна, независима, академична организация с нестопанска цел, регионална собственост, с мисията да насърчава диалога и сътрудничеството по въпросите на сигурността в Югоизточна Европа чрез партньорство между страните от региона и техните международни партньори.
   

SEESAC

Координационният център на Южна и Източна Европа (КЦЮИЕ) за контрол на стрелковото и лекото въоръжение е с мандат от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН) и Съвета за регионално сътрудничество (СРС), за да продължи да подкрепя всички международни и национални заинтересовани страни чрез укрепване на националния и регионален капацитет за контрол и намаляване на разпространението и неправилната употреба на стрелково и леко въоръжение и по този начин допринася за подобряване на стабилността, сигурността и развитието в Югоизточна и Източна Европа.
   

Small Arms Survey

Small Arms Survey е независим изследователски проект, намиращ се в Graduate Institute of International and Development Studies в Женева, Швейцария. Той служи като основен международен източник на обществена информация по всички аспекти на стрелковото въоръжение и въоръженото насилие и като източник за правителства, политици, изследователи и активисти. Проектът е с международен персонал с опит в изследванията на сигурността, политическите науки, международния обществен ред, правото, икономиката, проучванията на разработки, разрешаването на конфликти и социологията.
   

Swiss Implementation and Verification Unit