English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Člani usmerjevalnega odbora RASR

   

ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) je humanitarna, neprofitna organizacija, ki jo je marca 1998 ustanovila Vlada Republike Slovenije. Njen prvotni namen je bil nuditi pomoč Bosni in Hercegovini pri implementaciji mirovnega sporazuma ter podporo pri pokonfliktni obnovi. ITF je od samega začetka nenehno razvijal in utrjeval svoje poslanstvo ter širil svoj geografski doseg delovanja in obseg aktivnosti z namenom obravnavanja težav spreminjajočega se okolja človekove varnosti, potreb držav prejemnic in prioritet donatorske skupnosti. Poslanstvo ITF-a je izboljšanje človekove varnosti v državah, kjer so prisotne mine, eksplozivni ostanki vojne in druge nevarnosti, ki ostajajo po končanem oboroženem konfliktu. Do danes je ITF svoje delovanje razširil po vsej jugovzhodni Evropi, poleg tega pa še v srednjo Azijo, na južni Kavkaz, severno in podsaharsko Afriko, Latinsko Ameriko in širše območje Bližnjega vzhoda.
   

NSPA

Agencija za podporo zveze NATO (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) je združena agencija za logistiko in podporne storitve zveze NATO, ki združuje nekdanjo Agencijo zveze NATO za vzdrževanje in oskrbo (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA), Srednjeevropsko agencijo za upravljanje oskrbe z gorivom (Central Europe Pipeline Management Agency, CEPMA) in Agencijo zveze NATO za upravljanje zračnih prevozov (NATO Airlift Management Agency, NAMA). Agencijo NSPA financirajo izključno njeni uporabniki, posluje pa po načelu neprofitnega poslovanja brez izgube. Ima približno 1200 zaposlenih. Njen sedež je v Kneževini Luksemburg (Capellen), operativni centri pa v Luksemburgu, Franciji, Italiji in na Madžarskem. NSPA je izvršni organ Organizacije za oskrbo zveze NATO (NATO Support Organisation, NSPO), v katero je včlanjenih vseh 28 držav zveze NATO. Vse države imajo svoje predstavnike v Nadzornem odboru agencije NSPO (Agency Supervisory Board, ASB), ki usmerja in nadzoruje dejavnosti agencije NSPA. NSPA v eni organizaciji zveze NATO združuje vse aktivnosti logistike in oskrbe ter svojim deležnikom nudi integrirano mednarodno podporo. Nova agencija je bila ustanovljena na podlagi novega pristopa zveze NATO k stroškom za obrambe zadeve v času gospodarske krize. Ta pristop se imenuje Pametna obramba (Smart Defence) in Pametna podpora (Smart Support) je eden od njenih ključnih delov.
 

RACVIAC

RACVIAC – Center za varnostno sodelovanje je mednarodna, neodvisna, neprofitna, regionalna in akademska organizacija, katere naloga je spodbujanje dialoga in sodelovanja na področju varnosti v jugovzhodni Evropi prek vzpostavljanja partnerskih odnosov med državami tega območja in njihovimi mednarodnimi partnerji.
   

SEESAC

Razvojni program ZDA (UNDP) in Svet za regionalno sodelovanje (RCC) sta Center jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor osebnega in lahkega orožja (SEESAC) pooblastila, da prek krepitve nacionalne in regionalne zmogljivosti za izvajanje nadzora ter omejevanja širjenja in zlorabe osebnega in lahkega orožja vsem mednarodnim in nacionalnim zainteresiranim stranem nudi dodatno podporo, s čimer prispeva k večji stabilnosti, varnosti in razvoju jugovzhodne ter južne Evrope.
   

Small Arms Survey

Small Arms Survey je neodvisen raziskovalni projekt, ki poteka na inštitutu Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevi, Švica. Je glavni mednarodni vir javnih podatkov o vseh vidikih osebnega orožja in oboroženega nasilja ter vir informacij za vlade, oblikovalce politik, raziskovalce in aktiviste. V projektu sodeluje mednarodno osebje z znanjem in izkušnjami s področja varnostnih študij, političnih ved, mednarodnega javnega reda, prava, ekonomije, razvojnih študij, razreševanja sporov in sociologije.