English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Регионален подход към намаляване на запасите

Стареенето, излишъците и нестабилните запаси от конвенционални оръжия и боеприпаси представляват двойна заплаха от незаконно разпространение и случайна експлозия, която може да доведе до хуманитарни бедствия и да дестабилизира отделни страни или региони като цяло.
РПНЗ поощрява засегнатите правителства да разработват проактивен, координиран, регионален подход към обезопасяване и унищожаване на стрелковото/далекобойното въоръжение чрез изграждане на местен капацитет, споделяне на най-добри практики и поуки и обединяване на ресурсите с цел да се увеличи тяхната ефективност.
От 2017 г. РПНЗ се финансира от Европейския съюз съгласно Решение (ОВППС) 2016/2356 на Съвета, прието на 19 декември 2016 г.
„Съветът на министрите на отбраната в Югоизточна Европа постигна консенсус по отношение на заплахите от незаконно разпространение на оръжия и случайна експлозия, възникнали в угроза на сигурността на гражданите на Югоизточна Европа от натрупване на остарели и/или излишни оръжия, боеприпаси и взривни вещества, както и тяхното вредно влияние върху готовността на отбраната. Министрите изразиха своето разбиране по отношение на негативното въздействие на трайното наличие на големи количества стрелково и леко въоръжение върху обстановката на сигурност в региона на Югоизточна Европа, както и своята воля да работят по координиране на контрола и съкращаването на стрелковото и лекото въоръжение в региона с цел значително намаляване на рисковете, произтичащи от неконтролирани трансфери и използване на въоръженията. В допълнение към това, министрите от Съвета на министрите на отбраната в Югоизточна Европа потвърдиха волята си да работят заедно и да оказват помощ по заявка от държавите-членки за унищожаване на излишните национални запаси от конвенционални оръжия и боеприпаси възможно най-бързо и безопасно, за укрепване на прилагането на национални и международни стандарти в съответствие с процедурите за безопасно и сигурно разположение, както и за осигуряване и управление на складираните количества, които остават за законната национална отбрана.“
– Извадка от съвместната декларация след срещата на Съвета на министрите на отбраната в Югоизточна Европа в Тирана, Албания, на 12 октомври 2010 г.