English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

8-ми семинар по РПНЗ

20–22 май 2015 г., Сплит, Република Хърватия

8-мият семинар в подкрепа на Регионалния подход за намаляване на запасите (РПНЗ) в Югоизточна Европа беше проведен в Сплит, Хърватия, на 20–22 май 2015 г.