English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Линкови

Меѓународни организации

Организација на Северноатлантскиот договор (НАТО)


NATO Support Agency (NSPA)


Организација за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ)


Програма за развој на Обединетите нации (УНДП)