English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Връзки

Международни организации

Организация на Северноатлантическия пакт (НАТО)


NATO Support Agency (NSPA)


Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)


Програма за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН)