English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina
Регионалният подход към намаляване на запасите (РПНЗ) е дългосрочен, координиран, регионален подход за преодоляване на заплахите, произтичащи от излишни, нестабилни, слабо обезопасени или други рискови запаси от конвенционални оръжия и боеприпаси в Югоизточна Европа.
Крайната цел на РПНЗ е да допринася за регионалната сигурност, като работи за предотвратяване на катастрофални експлозии и дестабилизиращи отклонения на запасите от конвенционални оръжия и боеприпаси.