English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina
Përqasja rajonale për reduktimin e rezervave (RASR) është një përqasje rajonale afatgjatë dhe e koordinuar që do t'u gjejë zgjidhje kërcënimeve që paraqesin rezervat e tepërta, të paqëndrueshme dhe të pasiguruara ose ndryshe të rrezikuara të armëve konvencionale dhe municioneve në Evropën Juglindore.
Qëllimi përfundimtar i RASR-së është të kontribuojë në sigurinë rajonale duke punuar për parandalimin e shpërthimeve katastrofike dhe devijimeve destabilizuese të rezervave të armëve konvencionale dhe municioneve.