English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina
Regionalni pristup smanjenju rezervi naoružanja (RASR) je dugoročni i koordinirani regionalni pristup pretnjama koje predstavljaju suvišne, neispravne, nedovoljno bezbedne ili na drugi način rizične rezerve konvencionalnog naoružanja i municije u jugoistočnoj Evropi.
Krajnji cilj inicijative RASR je da poveća regionalnu bezbednost sprečavanjem katastrofalnih eksplozija i destabilizovanjem diverzija rezervi konvencionalnog naoružanja i municije.